003265

گزارش تصویری از نشست مشترک هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ به مناسبت استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع

اسفند ۱۱, ۱۳۹۶ Aliasghar Fadaei 2

گزارش تصویری از نشست مشترک هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ به مناسبت استقلال کانون […]

003265

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با مقامات عالی قضایی استان به مناسبت بزرگداشت هفته وکیل مدافع و استقلال کانون وکلا

اسفند ۸, ۱۳۹۶ Aliasghar Fadaei 1

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با مقامات عالی قضایی استان به مناسبت بزرگداشت هفته وکیل مدافع و استقلال […]

003265

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اعضای شورای شهر شیراز به مناسبت بزرگداشت هفته وکیل مدافع و استقلال کانون وکلا

اسفند ۶, ۱۳۹۶ Aliasghar Fadaei 0

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اعضای شورای شهر شیراز به مناسبت بزرگداشت هفته وکیل مدافع و استقلال […]

003265

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با فرماندهان عالیرتبه نیروی انتظامی استان فارس به مناسبت هفته وکیل و روز استقلال کانون وکلای دادگستری

اسفند ۶, ۱۳۹۶ Aliasghar Fadaei 0

گزارش تصویری از نشست هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با فرماندهان عالیرتبه نیروی انتظامی استان فارس به مناسبت هفته وکیل و روز […]

0032065

گزارش تصویری از نشست مشترک اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با مسئولین واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری فارس

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶ Aliasghar Fadaei 0

گزارش تصویری از نشست مشترک اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با مسئولین واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری فارس،  شنبه مورخ […]

1 2