قرارداد کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد بادرمانگاه دندانپزشکی حکمت

اسفند ۵, ۱۳۹۶ Milad Tavakol 0

قــرارداد بموجب این توافق نامه که بین کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویــــه و بویر احمد با نمایندگی آقای پوریا کشاورزودرمانگاه دندانپزشکی حکمت واقع […]