Untitled-1

قرارداد کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد بادرمانگاه دندانپزشکی حکمت

اسفند ۵, ۱۳۹۶ Milad Tavakol 0

قــرارداد بموجب این توافق نامه که بین کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویــــه و بویر احمد با نمایندگی آقای پوریا کشاورزودرمانگاه دندانپزشکی حکمت واقع […]

Untitled-1

گزارش چهاردهمین وپانزدهمین جلسه هیأت مدیره به تاریخ های ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۹ کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶ Milad Tavakol 0

چهاردهمین وپانزدهمین جلسه هیأت مدیره به تاریخ های ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۹ کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با حضورتمامی اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل وتصمیمات زیراتخاذگردید […]

1 2 3 18