بیانیه رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پایان دوره سی و یکم هیأت مدیره این کانون

فرزندان فرزانه خانواده کهن کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد

وکلا و کارآموزان ارجمند ؛

نقطه پایان هرخط الفبای آغازی دیگراست امروز ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ دوره سی ویکم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد به پایان می رسد و فصل دیگری آغاز می شود شاید تقدیربود که فصل پایان این دوره ازهیأت مدیره مقارن با آغاز فصل پائیز بهانه ای برای بازگوئی دستاوردهائی باشد که حاصل کارجمعی هیأت مدیره وارکان و کمیسیون ها وتشکیلات اداری کانون بوده است . دستاورد هائی نظیر بازیابـــی شأن و منزلت وکلا ، مصونیت و امنیت حرفه ای ، تأسیس مرکزداوری کانون وکلا ، نامگذاری خیابانی به نام وکلا درشیراز ، آسیب شناسی ونظارت همه جانبه بررعایت مقررات حرفه ای ، توسعه اقدامات حمایتی ازهمکاران ، توسعه تعاملات متقابل ومتوازن با مراجع قضائی واداری ، ارتباط قوی و مؤثر با نمایندگان مجلس ونقش آفرینی دردفع ورفع چالش های متوجه نهاد وکالت ، افزایش ۸۴ درصدی سرمایه های نقدی و افزایش ۷۶ درصدی دارائی کانون وکلای منطقه فارس . تحصیل امتیازاتی نظیر جذب همکاران دربانکها و شرکت های بیمه و ادارات ، توسعه تعاملات با نهادهای حقوقی کشوری نظیر انجمن حقوق اداری ، انجمن حقوق اساسی ، انجمن آئین دادرسی مدنی ، دانشگاه ها و مراکز علمی ونهادهای مردمی ، برگزاری موفق همایش اسکودا درآبان ۹۸ ، ساماندهی توزیع  قبول شدگان آزمون های ورودی وکالت به تناسب سهمیه ۲ استان ، معافیت همکاران از پرداخت ۴% حق بیمه ، کسب نظر موافق ومساعد شورای شهر وشهرداری جهت تعدیل وکاهش عوارض کسبی دفاتر وکلا ، برگزاری نشست های مطبوعاتی مختلف به منظور معرفی کانون وکلا و خدمات این نهاد مدنی  ، تکریم و تعظیم پیشکسوتان و تشویق همکاران جوان درمناسبت های مختلف ، حمایت ازروحیه نشاط و ورزش. برگزاری دو دوره مسابقه فوتبال کشوری وکلا و احراز مقامهای برتر درمسابقات داخلی . حمایت از ورزش بانوان ، تأمین تسهیلات بانکی برای همکاران ، حمایت از آسیب دیدگان خشونت های خانگی واجتماعی . برگزاری همایش های متعدد علمی وحرفه ای . پی گیری امور مربوط به زمین قدوسی و مقدمات اجرای طرح احداث مجتمع فرهنگی گردشگری در زمین مذکور. کسب موافقت استاندارمحترم وسازمان راه و شهرسازی جهت واگذاری زمین ۴۰۰۰ متر مربعی در حاشیه بلوار شهید سلیمانی درمجاورت تونل های دوقلو جهت احداث ساختمان اداری کانون وکلای فارس . پی گیری پرونده زمین صدرا و خلع ید متصرفین از زمین مذکور . تأسیس کمیسیون ماده ۸ لایحه استقلال به منظورنظارت برحسن عملکرد متقاضیان موضوع این ماده . تأسیس سامانه شخصی الکترونیکی وکلا وکارآموزان  به منظورابلاغ الکترونیک ، تمدید پروانه وکالت به صورت الکترونیکی و درنهایت برگزاری با شکوه ترین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ،کهگیلویه وبویراحمد که درباغ عفیف آباد با ابهت وجلوه خاصی برای اولین باربه صورت الکترونیکی درفضای درخورشأن همکاران فرهیخته برگزارگردید . پروردگار مهربان را گواه می گیریم که درانجام وظایف خود همه هم وغم خود را به کارگرفتیم و هم او را سپاس می گوئیم که به ما این فرصت را ارزانی داشت تا رسالت مقدسی را که دراین دوره برعهده داشتیم به خوبی به انجام رسانیم و اکنون بارامانت را به دوش پرصلابت ودست با کفایت همکاران ارجمندی می سپاریم که منتخبین خانواده سترگ کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد دردوره آتی هستند . برای منتخبین ارجمند آرزوی موفقیت داریم و ازهمکاران گرانقدرم درهیأت مدیره وبه نمایندگی ازآنها ازیکایک همکاران فرزانه وپرتلاش که درارکان وکمیسیون های کانون  با هیأت مدیره همکاری نمودند بی نهایت سپاسگزاریم . قدردان تلاش و زحمات وخدمات صادقانه کارمندان صدیق کانون هستیم وبرای همه فرزندان برومند خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد وکلا و کارآموزان درهمه حال سرفرازی وبهروزی آرزومندیم .خداوند  مهربان یارو نگهدارتان باد .

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست                          هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

 صحنه پیوسته به جاست                                                   خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

هومان پارسا

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*