اطلاعیه هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد

بنام خدا

 درمورخه ۹۹/۰۴/۱۵ جلسه هیأت نظارت برانتخابات دوره سی ودوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس،کهگیلویه وبویراحمد تشکیل است . نظربه اینکه بموجب مصوبه سابق تاریخ برگزاری انتخابات هیأت مدیره دوره سی ودوم کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه وبویراحمد ۱۹ تیرماه ۹۹ تعیین و آگهی گردیده بود لکن با توجه به تشدید بحران شیوع ویروس کرونا حسب مصوبات استانداری وستاد فرماندهی مقابله با کرونا امکان برگزاری تجمعات وازجمله انتخابات حضوری هیأت مدیره درموعد مقرر میسر نیست ، ومراتب منع برگزاری انتخابات حضوری وتوصیه به انجام انتخابات الکترونیکی طی نامه شماره ص۹۹/۱۲۰۰۸/۲۶/۵۶ مورخه ۹۹/۰۴/۱۳ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس خطاب به کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد اعلام گردیده است ونظربه این که پیش بینی شرایط موجود اصل زمان انتخابات حضوری را در پرده ابهام قرارداده وازطرفی برگزاری انتخابات به هرشکل ممکن ضرورتی اجتناب ناپذیراست ویکی ازگزینه های ممکن وکم خطربرای برگزاری انتخابات شیوه غیرحضوری و الکترونیکی است ، هیأت نظارت با دعوت ازشرکت پویا رایانه بعنوان مجری انتخابات الکترونیکی دعوت وبه تاریخ فوق جلسه مشترک تشکیل وپس ازتشریح امکانات وقابلیتهای نرم افزارمورد تهیه شرکت مذکور وبررسی موانع ومعایب احتمالی نهایتاً هیأت نظارت ضمن موافقت متفق با کلیات برگزاری آنلاین انتخابات دوره سی ودوم  هیأت مدیره مقررداشت :

مراتب تأیید امنیت نرم افزار پیشنهادی ازپلیس فتا و قابلیت های فنی آن ازکانون کارشناسان رسمی دادگستری استعلام و همچنین نظریه مشورتی اسکودا دراین خصوص اخذ وسپس نسبت به تعیین تاریخ انتخابات وآگهی برگزاری اقدام شود هیأت نظارت مقررداشت استعلامات مذکوربا قید تسریع درپاسخ دهی ظرف هفته جاری انجام وبلافاصله پس ازوصول پاسخ استعلامات نسبت به تعیین تاریخ برگزاری ونشرآگهی اقدام گردد ودراین فرصت مقدمات لازم ازجمله نرم افزارآموزش نحوه رای دهی آنلاین فراهم ودرسایت کانون دردسترس همکاران قرارگیرد واطلاعات مورد نیاز به شرکت برگزارکننده ارائه شود . همجنین مقررگردید طی پیامکی مراتب لغو انتخابات مورخه ۹۹/۰۴/۱۹ به کاندیداها وکلیه اعضاء کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد اعلام ومصوبه هیأت نظارت مبنی برموافقت با کلیت برگزاری انتخابات بصورت آنلاین به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود .

ضمناً نظربه این که سرکارخانم قدسیه قدس بین وآقایان دکتر مصطفی ماندگار، علی جهانخواه ، جعفرمعزی وعلمدار کرمی مراتب انصراف خو را ازکاندیداتوری انتخابات آتی کتباً اعلام نموده اند ضمن ثبت ودرج مراتب درصورتجلسه حاضراسامی نامبردگان ازفهرست داوطلبان حذف گردید .

هیأت نظارت برانتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه وبویراحمد

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*