اطلاعیه دعوت به همکاری شرکت بیمه

در اجرای سیاست های بهبود وضعیت شغلی و بر اساس درخواست شرکت بیمه از کانون وکلای فارس جهت معرفی وکلای واجد شرایط چنانچه همکاران محترم تمایل به همکاری حقوقی با شرکت بیمه را دارند سوابق و تجارب حرفه ای خود را ظرف مدت یک هفته همراه با درخواست خود به دبیرخانه کانون تسلیم نمایند تا به شرکت بیمه مورد نظر معرفی شوند.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*