اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی

اطلاعیه کمیسیون اختباروکارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت دراختبارمی رساند:

چنانچه هریک ازمتقاضیان احساس بیماری وکسالت می نماید واحیاناً مشکوک به کرونا می باشد،جداًوقویاً ازشرکت دراختبارخودداری نماید.بدیهی است کمیسیون اختباروکارآموزی فرصت ومهلت شرکت مجدددراختبارراخواهد داد، سایرین نیز باکلیه تجهیزات ایمنی درجلسه حضوریابند.

باتشکرکمیسیون اختباروکارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس،کهگیلویه وبویراحمد

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*