راهنمای ورود به کلاس های مجازی کلاس و کارگاه های آموزشی کارآموزان

قابل توجه کارآموزان محترم
نظر به این که از این هفته جلسات آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی به صورت مجازی برگزار خواهد شد، برای نحوه ورود به کلاس های مذکور و زمان برگزاری به سایت کانون و کانال تلگرام کارآموزان مراجعه فرمایند.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*