نشست فوق العاده روسای كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور و جمعی از معمرین با دعوت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

 نشست فوق العاده روسای كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور و جمعی از معمرین با دعوت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۱۸  – سالن جلال نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*