تمدید مهلت پرداخت فیش های حق بیمه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلا و کارآموزان در مورخه ۱۷ اردیبهشت ۹۹، مهلت پرداخت حق بیمه سه ماهه چهارم سال ۹۸ را تا ۳۱ تیرماه ۹۹ تمدید نمود.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*