دانلود جزوات آموزشی سامانه وکلا

۱- راهنمای ثبت خدمات الکترونیک قضایی

۲- دانلود جزوه آموزشی تجدیدنظرخواهی

۳- دانلود جزوه آموزشی واخواهی

۴- راهنمای تمدید پروانه ی وکالت

۵- دانلود راهنمای شیوه نامه طلاق

۶- دانلود راهنمای ثبت اعتراض به قرار دادسرا

۷- دانلود راهنمای ثبت اعتراض به آرای شورای حل اختلاف (تجدید نظرخواهی و واخواهی)

۸- راهنمای ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

منبع: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*