متن پاسخ رییس کانون وکلای دادگستری فارس به روزنامه خبر در خصوص مطالب این روزنامه راجع به آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری

مدیر مسئول روزنامه محترم  خبر جنوب

احتراما  در صفحه اخبار روزنامه خبر جنوب روزچهارشنبه اخیر مورخه ۹۸/۷/۳مطلبی با عنوان کذب (کانون وکلا نمی تواند پروانه وکالت بدهد ) طبع وتحریر گردیده که تیتر این مطلب موجب تشویش اذهان وتحریک احساسات جامعه وکلای دادگستری ، کارآموزان وکالت و هزاران نفر از متقاضیان وداوطلبان آزمون ورودی کارآموزی وکالت والقاء شبهه دراختیارات قانونی کانون وکلای دادگستری گردیده است .
منشأ و مبنای این دروغ پردازی رسانه ای جریان همدست وهمنوائی است که با عبارات وعناوین توهین آمیز وافترائات ناروا کمرهمت به عناد وعداوت با نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری بسته است .
متأسفانه رسانه ملی که از بودجه کشور و اموال ملت تغذیه می کند بدون توجه به صحت وسقم اخبار و رویدادها پیشگام وپیشرو این حرکت گردیده به نحوی که بخشی قابل توجهی ازاوقات ذی قیمت وپر هزینه این رسانه جمعی را به تخریب حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری اختصاص داده و علاوه بر فیلم وسریال و گزارش های ومناظره ها و مصاحبه ها اکنون افرادی را که دشمنان حرفه ای کانون وکلا هستند به استودیو دعوت و وقت نامحدودی دراختیارآنها قرارمی دهد تا هرچه می خواهد دل تنگشان بگویند و جوابی هم نشنوند همین کم مانده که فراخوانی هم صادرکنند طلبکاران ومدعیان کانون وکلا را از کوچه وخیابان جمع کنند وبرای جذب مشتری به استودیوهای پر زرق وبرق وکم تماشاگر دعوت کنند بلکه بیننده ای برای خود دست و پا نمایند . خبری که به نقل از شخصی به نام آقای حامد دهقان در برنامه شبکه اول عصر روزسه شنبه مورخه۹۸/۷/۲که خود را حقوقدان معرفی کرده به رسانه ها منتقل گردیده وازیک رسانه عمومی بدون تحقیق وتفحص پیرامون صحت وسقم خبر، ادعای وی با شوق وذوق پخش شده وبعد با یک خط کوتاه خبرتکذیب آن توسط دیوان محترم عدالت اداری منعکس گردیده ، ادعائی سراسر کذب ونادرست وشبهه انگیز است که منویات شخصی شاکی وجریان حامی وی را ازیک تریبون رایگان وعمومی تبلیغ نموده ومتأسفانه رسانه ها و معدودی ازروزنامه ها وازجمله روزنامه خبرجنوب نیز بدون ارزیابی صحت وسقم مطلب ، این ادعای کذب و نادرست را به عنوان یک خبرصحیح و موثق درج کرده اند . آیا این رسالت مطبوعاتی است که نهادهای مدنی مستقل را با اخبار کذب و جنجالی مشتری پسند مورد هجمه وحمله قراردهند ؟ گویندگان ومدعیان این حرکت همان ها هستند که از ورود به عرصه وکالت بازمانده اند و این حرفه شریف را به بازار تشبیه میکنند وطبیعی است که پس از واماندگی و ناکامی ازآزمون تخصصی وحرفه ای ورودی وکالت کانون وکلا درلابلای مجموعه قوانین دنبال مستمسکی متروک ومنسوخ مانند کارگشائی بگردند بلکه حداقل ازاین نمد کلاهی نصیبشان شود و چند صباحی به قول خودشان دراین بازارلقمه های چرب وداغ صیدکنند !!
و گرنه هر الفبادان حقوق می داند با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که شرایط ورود به این حرفه را در دو مرحله آزمون ورودی وسپس اخذ پروانه وکالت تعریف کرده دیگر کارگشائی محمل وموضعی ندارد.  از طرفی دراین اخبار واظهارات شخص مدعی گفته شده درخصوص ماده ۴۵ آئین نامه لایحه استقلال به دیوان عدالت شکایت برده است اما نگفته است وقتی اصل آئین نامه لایحه استقلال را با آن آب وتاب ازتریبون رایگان باطل وبی اعتبارمی داند چگونه الزام به اجرای ماده ۴۵ همین آئین نامه برای صدور پروانه کارگشائی را ازدیوان عدالت می خواهد !!!
وشگفت آورترآن که ازبطن این همه تناقض و تضاد، خبری استخراج و استمزاج می شود که نه ارتباطی به شکایت شاکی دارد ونه مضمون رأی شعبه دیوان عدالت اداری است ونه حتی دراظهارات مدعی چنین چیزی دیده می شود . اما در رسانه ها و خبر گزاری های خاص و با کمال شگفتی روزنامه خبر جنوب این عنوان درج می شود که (از این پس کانون وکلا مجاز به صدور پروانه وکالت نیست ) و خواننده متن مفصل روزنامه حیران می ماند که چرا تیتـر و محتوا هیچ همخوانی و ارتباط  و سنخیتی ندارند . !!!!
یاللعجب
 مدعی خواست که ازبیخ کند ریشه ما
غافل ازآن که خدا هست دراندیشه ما

تقاضا دارد این جوابیه وفق قانون مطبوعات در اولین شماره آن روزنامه چاپ و منتشر گردد.


هومان پارسا

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس ، کهگیلویه و بویراحمد

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*