گزارش جلسه هیأت مدیره ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ – ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

گزارش جلسه هیـأت مدیـره

به تاریخ های  ۹۸/۰۴/۱۰و ۹۸/۰۴/۱۶جلسه هیأت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات آتی اتخاذ گردید .

۱-پیشنهاد کمیسیون جوانان کانون درخصوص ارائه راهکاروطرح جامع برای ارجاع پرونده های داوری و سایرموارد مقرردرپیشنهاد مذکورمطرح مورد موافقت وتصویب واقع مقررگردید مراتب به کمسیون مذکوراعلام  تا چنانچه طرح مصوبی دراین خصوص دارند ارائه نمایند .

۲-آئین نامه پیشنهادی مرکزداوری کانون وکلا دادگستری فارس مطرح و پس ازمذاکره و تبادل نظربا اصلاحاتی به تصویب رسید ومقررگردید جدول امتیازات منضم به آئین نامه مذکورپس ازمطالعه و ملاحظه بیشترمورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد .

۳-آئین نامه پیشنهادی کمیسیون طرح وبرنامه کانون که درجهت اجرای طرح مرکزتنظیم اسناد عادی تهیه وبه هیأت مدیره تقدیم شده بود مطرح وپس ازمذاکره واعمال اصلاحات درشش ماده به تصویب رسید ومقررگردید ضمن معرفی مرکزبه مراجع ونهادهای مرتبط ازجمله معاونت پیشگیری دادگستری استان سازوکارتأسیس وتشکیل مرکز مذکورفراهم وتعرفه خدمات مربوطه تهیه وپس ازتصویب هیأت مدیره ابلاغ گردد .

۴-نامه شرکت بیمه نوین مبنی بردرخواست جذب وکیل درپرونده های بیمه شخص ثالث مطرح ، مقررگردید به نحو مقتضی به اطلاع همکاران رسانده شود .

همچنین نشست مشترکی در تاریخ ۹۸/۴/۱۹ با حضور هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شیراز برگزار شد و پیرامون مسائل و مشکلاتی که وکلای محترم دادگستری در مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری و شورای حل اختلاف و همچنین واحد استعلام دادگستری داشتند مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت که ریاست محترم دادگاههای حقوقی شیراز قول همکاری و مساعدت لازم جهت رفع این معضل را دادند ،از سوی دیگر در خصوص تقویت مرکز داوری کانون وکلای دادگستری  و ارجاع پرونده به داوران آن مرکز از سوی محاکم حقوقی و همچنین تاسیس و تنظیم مرکز اسناد عادی توسط کانون وکلای فارس صحبت شد از دیگر مسائل مطروحه در این نشست مهیا نمودن بستر و شرایط هموار برای انجام  تکالیف کارآموزان وکالت در محاکم بود که در این زمینه نیز قول  مساعدت  و همکاری داده شد . در پایان این نشست ضمن ابراز خشنودی و تعامل هر چه بیشتر دادگستری با کانون وکلای دادگستری بر ضرورت و ادامه نشست های قضایی علمی مشترک نیز تاکید گردید.

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*