هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

به تاریخ ۹۸/۰۱/۱۸ هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱ -نظر به ضرورت حمایت از هموطنان آسیب دیده از حوادث جوی اخیر از جمله سیل ویرانگر دراستانهای گلستان ، لرستان و فارس مقرر گردید به ترتیب مبلغ سیصد میلیون ریال کمک نقدی به کانون استان گلستان جهت کمک به سیل زدگان منطقه مذکور مبلغ چهارصد میلیون ریال به سیل زدگان استان لرستان ومبلغ سیصد میلیون ریال نیز جهت کمک به آسیب دیدگان سیل شیراز اختصاص یابد ضمناً علاوه بروجوه مذکور مبالغی که توسط اعضا هیأت مدیره وسایر همکاران و همچنین وجوهی که توسط افراد به این منظور به حساب کانون وکلای فارس واریز گردیده نیز درحساب کانون فارس نگهداری تا حسب مورد درهریک ازموارد مذکور مورد استفاده قرارگیرد. ضمناً مبلغ سیصد میلیون ریال توسط همکارمحترم جناب آقای دکتر سیروس متوسل و مبلغ یکصد میلیون ریال توسط جناب آقای محمد توانگر و مبلغ پنجاه میلیون ریال توسط همکارمحترم جناب آقای ستایشگر بابت کمک به سیل زدگان پرداخت گردیده که این اقدام بشر دوستانه مـــورد تقدیر و تمجید هیأت مدیره قرارگرفت .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*