گزارش جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

به تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱-گزارش رئیس کانون وکلای دادگستری فارس درخصوص اجلاس فوق العاده پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳ رؤسای کانون ها درتهران درخصوص اتخاذ تصمیم فوری راجع به تصمیمات کمیسیون قضائی مجلس موضوع طرح حذف ظرفیت وهمچنین دستورالعمل اصلاحی آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که منتهی به تصمیمات مهم روسای کانو نها از جمله تهیه و ارسال نامه به رئیس وهیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه گردید ونامه مذکور توسط کانون فارس تهیه و ازسو ی اتحادیه برای مخاطبین ارسال شد به اطلاع هیأت مدیره رسید و مقرر گردید به همه همکاران ابلاغ واعلام شود درطول مدت تعطیلات با نمایندگان مجلس درحوزه های شهری و استانی ملاقات و مذاکره داشته باشند و انها را از عوارض این طرح و تهدیدات آن برای نهاد وکالت وعموم مردم آگاه سازند .

۲-گزارش مورخه ۹۷/۱۲/۲۳ بازرس کانون وکلای دادگستری فارس درخصوص چگونگی وضع و اعلام عوارض تغییر کاربری زیرزمین ساختمان کانون که اخیراً به موجب مکاتبات مکرر ازسوی شهرداری منطقه یک شیرازمورد مطالبه قرارگرفته و همچنین جریمه های متعلقه قرائت شد و مقررگردید نظربه بررسی همه جانبه معمول در خصوص موضوع و جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری که منتهی به برآورد مبلغ شش میلیارد و نهصد و بیست ودومیلیون ونهصد و پنجاه وپنج هزارودویست ریال گردیده و سپس با پیگیریهای معموله معادل نهصد و هیجده میلیون و هشتاد و شش هزار وچهارصد ریال تخفیف اعمال و نهایتاً مبلغ خالص قابل پرداخت به شهرداری شیراز مبلغ شش میلیارد و چهارمیلیون ونهصد و هشت هزار و هشتصد ریال برآورد گردیده است و نظربه اینکه تأخیر درپرداخت علاوه برامکان اعمال محدودیت های قانونی و اداری در استفاده از زیرزمین کانون جریمه وموجب افزایش هنگفت عوارض درسال آینده خواهد شد و مبلغ مقررمشتمل برعوارض تغییرکاربری ، عدم تأمین پارکینگ به تعداد ۱۵ واحد پارکینگ و همچنین جریمه کمیسیون ماده صد می باشد مقررگردید مبلغ مذکور ظرف هفته جاری به شهرداری پرداخت گردد .

۳-گزارش عملکرد مالی کانون درطول سال جاری و تفاضل مثبت افزایش درآمد حاصل ازآن نسبت به سال پیش به اطلاع هیأت مدیره رسید ودرخصوص درخواست های متفرقه همکاران نیز اتخاذ تصمیم شد .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*