اطلاعیه مهم صندوق حمایت وکلای دادگستری

بدین وسیله از کلیه وکلای پایه یک که دارای سوابق خدمت رسمی،دولتی(طبق ماده ۱۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا)بوده و متقاضی محاسبه سوابق مزبور در سابقه صندوق میباشند،دعوت میشود جهت تکمیل فرمهای مربوطه به واحد صندوق حمایت مراجعه فرمایند.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*