گزارش جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

گزارش جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

به تاریخ ۹۷/۱۲/۰۴ جلسه هیأت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وتصمیمات آتی اتخاذ گردید .

 

۱-آئین نامه اجرایی اخیرالتصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم که متضمن موارد مغایر با قوانین عادی واساسی است مطرح ومقررگردید ضمن هماهنگی با سایرکانونها موضع مقتضی درخصوص آئین نامه مذکوراتخاذ واعلام گردد .

۲-به مناسبت تقارن هفتم اسفند ماه روز استقلال کانون وکلای دادگستری با روز زن مقررگردید به منظورتشویق بانوان کارمند کانون و گرامیداشت روز زن به هریک ازآنها معادل سیصد هزار تومان پاداش نقدی اهداء شود .

۳-نظر به تصویب پرداخت هزینه جلسه گروه فرهنگی شاهنامه خوان با توجه به اینکه هر گونه مراسم و تشریفاتی از این دست می بایست با نظارت کمیسیون مربوطه و در این مورد خاص با نظارت کمیسیون فرهنگ و هنر برگزار شود و مراسم و عنوان دیگر مورد قبول و موافقت کانون نیست لذا مقرر می دارد هزینه مصوب با نظارت و موافقت کمیسیون فرهنگ و هنر پرداخت شود وازاین پس نیز هرگونه برنامه ای با پیشنهاد مستقیم کمیسیون های مربوطه طرح وتقاضا شود که درخصوص مورد مذکور مبلغ ۲۴۳,۰۰۰ تومان جهت تأمین هزینه های جلسه اخیرتصویب گردید .

۴-درخواست رئیس محترم کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای فارس مبنی برتأمین هزینه اثرهنری موسقیایی به مبلغ ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان که قبلاً مورد موافقت اعضا محترم هیأت مدیره قرارگرفته بود درصورتجلسه امروز نگارش گردید .

۵-شورای همیاری بیماران تالاسمی طی درخواستی تقاضای مساعدت مالی به بیماران و خانواده های تحت پوشش خود را نموده که مقررگردید مبلغ پنجاه میلیون ریال به این امر اختصاص و به شماره حساب اعلامی واریزشود.

۶-درخواست حسابداری کانون مبنی برپرداخت عیدی و پاداش پایان سال ۹۷ عوامل اجرائی مطرح و مورد موافقت قرارگرفت .

  سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

      محسن علمداری

 

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*