گزارش پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

گزارش جلسه هیأت مدیره
پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ با حضورامضا کنندگان ذیل از اعضا هیأت مدیره تشکیل وتصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱-درخصوص درخواست کمیسیون ورزش مبنی برمعرفی واعزام ورزشکاران عضو کانون فارس به المپیاد کانونهای وکلا دراستان گلستان با توجه به ظرفیت اعزام تیمهای فوتسال ـ تیم والیبال بانوان و آقایان وتیم تنیس روی میز موافقت و مقررگردید هزینه ورودی شرکت درمسابقات مذکوربه مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان به تیمهای شرکت کننده پرداخت شود و سایرهزینه ها اعم ازهزینه رفت وآمد و تجهیزات به وسیله خود تیمها تأمین گردد .
نظریـه مخالف جناب آقای مندنـی پور :
ضمن احترام به ورزش و دارندگان روحیه ورزشی با توجه به هزینه های کمیسیون ورزش مخالفت کردند .
نظریـه مخالف جناب آقـای ابوالپور:
ضمن ادای احترام به تصمیم همکاران محترم درمورد اعزام ورزشکاران محترم عضو کانون به استان گلستان و شرکت این بزرگواران در مسابقات آتی نظر به هزینه های مصروف سابق در مورد مسابقات ورزشی و همچنین هزینه های قابل توجهی که کانون در مورد مراسمی نظیر جشن استقلال و تحلیف پرداخت کرده و ایضاً مصوبه اخیر هیات مدیره محترم کانون مبنی تخصیص دو میلیارد ریال وجه جهت بیمه همکاران محترم عضو کانون و ضرورت صرف هزینه های دیگر جهت انجام امور مهمتر کانون و همکاران گرامی با اعزام ورزشکاران محترم عضو کانون به استان گلستان (جهت شرکت در مسابقات ورزشی ) مخالفم .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*