قابل توجه قبول شدگان اختبار دی ماه ۹۷

قابل توجه قبول شدگان اختبار دی ماه ۹۷

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه قبول شدگان اختبار دی ماه ۱۳۹۷ مکلف به حضوردرمراسم تحلیف هستند . بدیهی است پس ازآن  تحلیف به صورت انفرادی انجام نخواهد شد وحتی غیبت موجه نیز موجب یک دوره تعویق درمراسم تحلیف شخص غایب خواهد شد .

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*