قابل توجه همکاران محترم در مورد تجزیه و تغییر حوزه های مالیاتی بر اساس کدپستی دفاتر وکلا

قابل توجه همکاران محترم
وکلا و کارآموزان ارجمند نظر به تجزیه و تغییر حوزه های مالیاتی بر اساس کدپستی دفاتر وکلا، لذا جهت اخذ مفاصا حساب از شنبه ۵ آبانماه به حوزه های مربوط مراجعه فرمائید.

1 2 New Doc 2018-10-20 (1)_1 New Doc 2018-10-20 (1)_2 New Doc 2018-10-20 (1)_3 New Doc 2018-10-20 (1)_4 New Doc 2018-10-20 (1)_5 New Doc 2018-10-20 (1)_7 New Doc 2018-10-20 (1)_8 New Doc 2018-10-20 (1)_9 New Doc 2018-10-20 (1)_10

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*