فیشهای حق بیمه سال ١٣٩٧ صادر شد

وکلا و کارآموزان گرامی
جهت پرداخت اینترنتی فیش حق بیمه سه ماهه سال ۹۷ تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ به سایت صندوق حمایت وکلا www.hamivakil.ir مراجعه فرمایید .( قابل ذکر است با توجه به مقررات صندوق پس از تاریخ فوق الذکر مشمول ۲۵ درصد جریمه خواهد شد . )

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*