گزارش بیست و دومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

گزارش بیست و دومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

بیست ودومین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد درتاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ با حضورامضا کنندگان ذیل از اعضا هیأت مدیره تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱-درخصوص اصلاحات مورد پيشنهاد كميسيون نقل وانتقالات ايين نامه نقل وانتقال (مواد ٢-٥و١٤) بررسي واصلاحات مورد نظربه تصویب رسید .
۲-درخواست حسابدار کانون مبنی براعمال ضریب حقوق مشمولین قانون کار براساس حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ مطرح و مقررگردید وفق مقررات قانون کار نسبت به افزایش حقوق مشمولین قانون مذکور مجموعه کارکنان کانون وکلا اقدام شود .
۳-، سرکارخانم نازنین سالاری بعنوان مسئول کمیسیون حقوق بشر. كانون تعیین ومعرفی گردیدند .
۴-گزارش کمیسیون اختباروکارآموزی درخصوص استعلام شرایط افرادی که سن قانونی آنها به ۲۵ سال نرسیده وازاین حیث امکان صدرپروانه کاراموزی برای آنها میسرنیست مطرح ، مقررگردید با توجه به اینکه حداقل ۲۵ سال سن برای اجازه وکالت است که ظهوردردارا بودن پروانه وکالت دارد لذا منعی برای صدورپروانه کارآموزی جهت افرادی که سن آنها به ۲۵ سال نرسیده است وجود ندارد درصورت دارا بودن سایرشرایط استحقاق اخذ پروانه کارآموزی وکالت را دارند لذا افراد مذکوردرنامه مورخه ۶۰۸-۵/۲/۹۷ کمیسیون اختباروکارآموزی به اسامی خانمها زهرا هاشمی ،نرجس قاسمی آق باش و آقای علی سینایی واجد شرایط اخذ پروانه کاراموزی (درصورت دارا بودن سایرشرایط قانونی ) می باشند .
۵-درخواست مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۶کمیسیون جوانان مبنی بر برگزاری دوره های آموزش عملی داوری مطرح و موزد موافقت قرار گرفت . ومقررگردید درخواست کمیسیون جوانان عیناً به کمیسیون آموزش ومركز داور ي ارسال تا برنامه ریزی لازم معمول گردد .
۶-آئین نامه کمیسیون جوانان مطرح ومورد تصویب قرارگرفت .
۷-آئین نامه دایره معاضدت مطرح ومورد تصویب قرارگرفت .
۸-آئین نامه کمیسیون آموزش مطرح و مورد تصویب قرارگرفت .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*