گزارش پنجمین و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس ،کهگیلویه و بویراحمد

گـزارش پنجمیـن وششمین جلسه هیـأت مـدیـره

گزارش پنجمین و ششمین جلسه هیأت مدیره به تاریخ های ۹۶/۱۰/۱۷ و ۹۶/۱۰/۱۹ کانون وکلا دادگستری منطقه فارس با حضورتمامی اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل وتصمیمات زیراتخاذ گردید .
موضوع دستورجلسه که قبلاً به استحضاراعضا ء محترم هیأت مدیره رسیده بود به شرح آتی است ودراین موارد اتخاذ تصمیم صورت گرفت :
۱-جناب آقای سید ابراهیم مشکوه به عنوان معاون اول دادستان انتظامی کانون وکلای فارس وآقای فرشید احمدی به عنوان معاون دوم و دادیار اجرای احکام تعیین گردیدند .
اشخاص ذیل الذکر فعلاً به عنوان دادیاران شعب دادسرا تعیین و اعلام گردیدند .
آقایان : جواد عطار زاده ، اسماعیل جعفری ، کریم زمانی ، امیرمختاربهزادی پور ، یاسرایزدپناه ، مذکورصالحی، مهدی سجادی ، مسعود فریدون نژاد ، علی پروین ، اصغرتوانا ، کوروش بیات نژاد و خانمها : مهنازساسان پور ، مریم محسن پور ، فاطمه آسمان رفعت .
۲- درخصوص تشکیل شش شعبه دادگاه انتظامی با اکثریت آرا موافقت گردید و اشخاص ذیل به ترتیب بعنوان رئیس واعضاء شعب مذکور به اتفاق تعیین وانتخاب گردیدند .
شعبه اول :
جناب آقای بهنام اکبری رئیس
سرکارخانم محبوبه فروغ عضو اصلی
جناب آقای حمد اله محمدی عضو اصلی
جناب آقای محمود صدری عضو علی البدل
جناب آقای محسن ارکیا عضو علی البدل
شعبه دوم :
جناب آقای محمود ستایشگر رئیس
جناب آقای فریبرزیدالهی عضو اصلی
سرکارخانم زهرا کیوان عضو اصلی
جناب آقای علیرضا گودرزی عضو علی البدل
سرکارخانم عذرا فریدونی عضو علی البدل
شعبه سوم :
جناب آقای سید اسداله افقهی رئیس
جناب آقای هاشم کیانفر عضو اصلی
جناب آقای سعید بهروزی عضو اصلی
جناب آقای فرشاد صحرائیان عضو علی البدل
سرکارخانم فاطمه عراقی عضو علی البدل
شعبه چهارم :
جناب آقای احمد قویدل رئیس
جناب آقای محمد علی باقری عضو اصلی
جناب آقای سعید قائدی عضو اصلی
جناب آقای علی اکبرشریعتی عضو علی البدل
جناب آقای محمد علی رمضانی عضو علی البدل
شعبه پنجـم :
جناب آقای ابوالقاسم برازجانی رئیس
جناب آقای فرشید رفوگران عضو اصلی
جناب آقای سهراب محمدی عضو اصلی
جناب آقای حسین محمدی عضو علی البدل
جناب آقای محمد اکبری عضو علی البدل
شعبه ششم :
جناب آقای حسن اژدری رئیس
جناب آقای حمید رزمجوئی عضو اصلی
جناب آقای محمد شکرشکن عضو اصلی
جناب آقای سعید سالاری عضو علی البدل
جناب آقای علیرضا نجفی عضو علی البدل
نظرمخالف جناب آقای دکترمندنی پور: نسبت به سوابق انتظامی همه اعضا کمیسیونها بویژه رکن مهم انتظامی – قضایی کانون (دادسرا ودادگاه ) می بایستی حساسیت بیشتری اعمال نمود . چه عدم دقت درانجام این مهم میتواند تبعات سوئی برای اعتبارکانون بدنبال داشته باشد .
نظرمخالف آقـای رحمانـی : با توجه به اینکه کثرت تعداد شعب دادگاه انتظامی موجب نزول شأن آن جایگاه وسمت مربوطه خواهد بود با ۴ شعبه دادگاه انتظامی موافقم و ۶ شعبه را مناسب نمی دانم .
ضمن رسیدگی به درخواست های وارده با استعفای جناب آقای فریبرز یدالهی ازسمت مسئولیت کمیسیون حقوق بشرو همچنین با درخواست کمیسیون انفورماتیک مبنی برخرید نرم افزارجامع کتابداری همارا موافقت گردید .
۳- بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون نقل وانتقالات آقایان عبدالمحمد پانی ، مهدی شادرام ، حامد ملک محمدی ، عبدالرضا منصوری و خانمها مرضیه مهرجردی ، فاطمه علی خانی وسارا خسروی بعنوان اعضا تعیین ومعرفی گردیدند .
۴-بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون بازرسی آقایان بهنام ابراهیمی ، سردارروستا ، مجاهد صادقی ، محمد حسین قهرمانی ، عبدالرحمن کرمی ، فرهنگ مهرآرا ، علیرضا مهندس ورمضان نوروزی بعنوان اعضا کمیسیون بازرسی معرفی گردیدند .
۵- بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون روابط عمومی آقایان علی بیداری ، کیانوش نوابی ، حسین جوانمردی ، محمد لطفی ، علیرضا مهندس ، سامان مظفری ، امیرنیاکان ، رحمان گودرزی ، عباس صالحی ، عباس سعادت ، مهران صمیمی و خانمها زهرا اسفندیاری ، مهنازساسان پور، طاهره سبحانی ، ماندانا طاهری ، مرضیه مهرجردی ، مریم جلودار، مریم کاویانی ، پریسا دهقانی وسارا زارع ونجمه دوکوهکی معرفی گردیدند .
۶- بنابه پیشنهاد رئیس کمیسیون فرهنگ وهنر آقایان : کوروش طاهری ، محمد رحمت ،مجتبی رئیسی ، حسین کاویان پور، محسن راست منش ، علی دهقانیان ، امین پروانه نژاد وخانمها فرحنازفروهرفر، راضیه رئیسی ، نازنین درودی ، لیلا نوری زاده ، یاسمن قربانی زاده ، نازنین سالاری ،آزیتا جلیلی بعنوان اعضاء کمیسیون مذکورمعرفی گردیدند.
نظرمخالف جناب آقای دکترمندنی پور: با محدودیت تعداد اعضا کمیسیون ها جهت کارایی هرچه بیشترموافقم .
نظرمخالف جناب آقای شیرزاد رحمانی :با کثرت تعداد اعضا کمیسیونها ازقبیل کمیسیون فرهنگ وهنرمخالفم . اعضا کمیسیون لزوماً نباید کلیه افراد علاقه مند به فعالیت درآن زمینه را شامل گردد ، دراین صورت تشکیل جلسه کمیسیون با مشکل مواجه میگردد .
۷- آقای پوریا کشاورز بعنوان رئیس کمیسیون رفاه وتوسعه و آقای شهرام محمودی بعنوان دبیرکمیسیون تعیین گردیدند .
۸- آقای محمد هادی جعفرپوربعنوان رئیس کمیسیون وام و آقای سیاوش شکوهی بعنوان دبیرکمیسیون تعیین گردیدند .
نظرمخالف جناب آقای دکترمندنی پور: با وجود کمیسیون رفاه موجبی برای تشکیل کمیسیون وام وجود ندارد ، ومی تواند بعنوان یک کمیته درچارچوب کمیسیون رفاه فعالیت نماید .
نظرمخالف جناب آقای شیرزاد رحمانی : با اصل کمیسیون وام مخالفم . معتقدم با کمیسیون رفاه ادغام گردد چون ازطرفی موضوع فعالیت آنها کاملاً بهم مرتبط است وازطرف دیگراضافه شدن تعداد کمیسیونها موجب لوث شدن اصل موضوع کمیسیونها خواهد شد.
۹-با استعفای آقای اصغرتوانا ازسمت ریاست کمیسیون حمایت ازوکلا موافقت گردید وآقای محمود طراوت روی بعنوان رئیس کمیسیون حمایت ازوکلا تعیین گردیدند.
۱۰- درخصوص سایرکمیسیون ها درجلسات آتی هیأت مدیره اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت .
۱۱- پیرو پیشنهادات آقای احمد ابوالپوربعنوان بازرس محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس درخصوص تعیین وضعیت زمین شهرصدرا مقررگردید آقای احمد ابوالپوربعنوان وکیل درپرونده کیفری معرفی شوند وبه موازات این اقدام مذاکرات لازم با نهادهای ذیربط جهت پیگیری و حل موضوع بعمل آید .
۱۲- گزارش راجع به جلسه مربوط به ستاد اقتصاد مقاومتی که درمورخ ۱۸/۱۰/۹۶ دراتاق بازرگانی برگزارگردید توسط آقای احمد ابوالپوربه هیأت مدیره تقدیم و نظرباینکه برخی ازبرنامه های مورد نظرهیأت مدیره دربخش تعاملات وسیاستهای کلان نظیرتأسیس مرکزداوری و کلینیک های حقوقی بخشی از برنامه های ستاد مذکوراست عنداللزوم ازهمکاری نهادهای ذیربط دراین خصوص استفاده خواهد شد .
۱۳-بنا به پیشنهاد کمیسیون اختباروکارآموزی مورخه ۱۴/۱۰/۹۶ دایربراعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت راجع به احدی ازکارآموزان وکالت بعلت تعدد پرونده انتظامی دردادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس مورد ملاحظه وبررسی قرارگرفت ومقررگردید وفق تبصره مذکوراقدام قانونی لازم بعمل آید .

سخنگوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
محسن علمداری

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*