گزارش خبري و تصويري
نشست مشترك اعضاء هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با مسئولین دادگستری

گزارش خبري و تصويري نشست مشترك اعضاء هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با رياست دادگستري استان فارس و معاونين ايشان، دادستان مركز استان فارس و رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز و معاونين ايشان

 

به گزارش كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس اين نشست با حضور دكتر بهنام اكبري رياست كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و ساير اعضاء هيأت مديره با دكتر علي القاصي مهر رياست دادگستري استان فارس و معاونين ايشان، علي صالحي دادستان مركز استان فارس و اصغر تك بند رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيراز و معاونين ايشان در محل كانون وكلا ، تشكيل گرديد.

طي اين جلسه به مسائل مشترك كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و دادگستري استان فارس پرداخته شد كه از آن جمله مي توان به اختصاص اتاقي در مجتمع قضايي شهيد قدوسي براي وكلا ، دستور توقف ثبت موسسات حقوقي توسط دادستان مركز استان با مكاتبه با اداره ثبت و پيگيري قانوني مؤسسات حقوقي متخلف، كاهش ظرفيت كارآموزان در آزمون وكالت پيش روي موضوع كميسيون نياز، هزينه تمديد پروانه وكالت موضوع قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مشكلات وكلا در خصوص اجراي احكام حقوقي و خانواده شيراز، ايجاد مركز داوري كانون وكلا ، سامانه خدمات الكترونيك و غيره اشاره نمود

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*